Příbramské rybníky - druhá vycházka

OboraZa doby panování Karla IV. bylo zakládáno po celé naší zemi velké množství rybníků. Také v Příbrami byl pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, majitelem panství, na Příbramském potoce založen rybník Hořejší Obora a pár set metrů pod ním další rybník Podhrázský, zvaný později Dolejší Obora. A o nich a o dalších příbramských vodních plochách, vám bude vyprávět Josef Fryš na druhé komentované vycházce "Příbramské rybníky"...

Vychazka2