Pavel Hnízdil - Pátrání po vojenských předcích

a064Zájem o naše předky by měl být nedílnou součástí našich vzpomínek a úcty k rodové minulosti. Měli bychom pečlivě uchovat všechny písemné i věcné památky a pokud možno, pokusit se zjistit (rekonstruovat) co nejvíce faktů z dostupných pramenů...

Naše přednáška je zaměřena na období konce rakouské monarchie, zejména 1. světové války a prameny, z nichž je možno čerpat. Máte-li doma obrazový, fotografický nebo písemný materiál, můžete jej vzít s sebou. Originály však nedoporučujeme, lépe je pořídit elektrografické kopie příslušně zvětšené. Skenujte i zadní strany listů a fotografií, pokud obsahují náznaky nějakého textu. Pokusíme se vám pomoci se čtením vojenského kurentu a vysvětlením pojmů. Připraven bude i dobový vojenský slovníček.
Autor přednášky Pavel Hnízdil je členem Správního výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Narozen 1955 v Praze. Absolvent Střední umělecko-průmyslové školy v Praze - Žižkově. Od roku 1986 se zabývá občanským rodopisem, rodopisy význačných osobností našeho národa (básník J. V. Sládek, Akademik Prof. B. Hrozný, Dr. E. Holub, gen. V. Luža, básník Karel Sabina, prezident E. Beneš…) a dalšími segmenty, např. českou vojenskou historií a jejími archivními prameny.

Hnizdil