Poučení o ochraně osobních údajů

regulation 3231504 1920GDPR začalo v celé EU platit jednotně od pátku 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Také Knihovna Jana Drdy je správcem osobních údajů uživatelů knihovny. Zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu. Informujeme proto naše čtenáře, jak se jich toto obecné nařízení o ochraně osobních údajů dotkne. Čtěte ZDE.