Svatá Hora pozoruhodná...

SvataHoraSvatá Hora pozoruhodná – to je název další komentované vycházky z cyklu Poznej svoje město 3, kterou pro vás připravila Knihovna Jana Drdy. Průvodcem nám bude Ing. Josef Fryš. Projdeme Sady Svatopluka Čecha, Hrabákovými sady, zastavíme se u proslulého Svatováclavského dubu, Kalvárie, studánky, exercičního domu. Vycházka nebude nijak dlouhá (asi 90 minut), ale informačně a esteticky bohatá. Sejdeme se jako vždy před budovou Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka, v sobotu 5. května 2018 ve 14 hodin.

PoznejmestoFrys1 copy