Dějiny umění: Gotika

church 2459894 1920V posledních letošních Dějinách umění budeme hovořit o uměleckém slohu zvaném gotika. O lásce, víře a pokoře v předvánočním čase...

Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance. Ta se z gotiky nevyvinula, ale naopak se ji snažila popřít a při svém vývoji se opírala o antické dědictví. (zdroj: Wikipedie)

Gotika