Knižní novinky ve Studovně

IMG 0038Také na naší Studovně doplňujeme pravidelně knižní fond. Jedná se o knihy, které si sice domů nemůžete klasicky vypůjčit, ale můžete si je přijít přečíst a prohlédnout k nám do 2. patra. I o těchto přírůstcích vás budeme pravidelně informovat.

 

 

 

NORTHCUTT, Wendy. Darwinovy ceny. Nová evoluce
Praha: XYZ, 2016. 250 stran.
Příběhy lidí, kteří sami sobě přivodili kuriózní smrt neuvěřitelně hloupým způsobem. Principem Darwinovy ceny je předpoklad, že lidská hloupost, která způsobí smrt svému nositeli, je dána geneticky a v duchu Darwinovy teorie přirozeného výběru se tak tento nebezpečný gen odstraňuje.

ZÍBRT, Čeněk. Česká kuchyně za dob nedostatku
Praha: Dauphin, 2012. 211 stran.
Desítky receptů pro všechny zájemce o kuchyni nouze aneb kterak lze z lišejníků, bukvic, hlemýžďů a žab vyžíti. V době trvající krize recepty stále aktuální.

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie
Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 498 stran.
Dějiny Skandinávie jako specifické části evropského kontinentu od konce poslední doby ledové až po počátek jednadvacátého století. Čtenář se seznámí s nejdůležitějšími historickými událostmi a osobnostmi, které sehrály klíčovou úlohu při formování severské společnosti a kultury, a získá také základní informace o politickém, sociálním, kulturním a ekonomickém vývoji severní Evropy.

KOCOUREK, Jaroslav a Marek PODHORSKÝ. Stará řemesla
Olomouc: Agentura Rubico, s.r.o., 2017. 126 stran.
Více než 450 fotografií a poutavý text vás seznámí se starými řemesly, která nyní známe většinou už jen z muzeí. Dozvíte se, jak byla řemesla organizovaná, co byla bratrstva, mistři, tovaryši, učedníci, jak složité byly cechovní zkoušky nebo jaká měli řemeslníci privilegia i povinnosti.

ADAM, Alfons. Otroci Třetí říše: pobočné koncentrační tábory na území České republiky
Praha: GplusG, 2016. 369 stran.
Na 38 pobočných koncentračních táborů postupně vzniklo na území dnešní ČR během druhé světové války. Spadaly pod koncentrační tábory Flossenbürg, Gross-Rosen a Osvětim a pracovali v nich vězňové z mnoha států Evropy, židovští i političtí vězni. V převážné většině se tábory nacházely v župě Sudety.

Studovna