Jak to žilo v klubu "Bojujeme proti nudě"

DSCN1502K běžnému provozu knihovny na Březových Horách a plánu našeho klubu „Bojujeme proti nudě“ jsme připravili pro našeho čtenáře i několik mimořádných a lákavých akcí.


Začátkem nového roku 2016 jsme mohli naše čtenáře přivítat v nově upravených a vybavených prostorách – klubových i hracích. Celý ledem jsme připravovali besedy se středověkou tématikou, vzhledem k plánovaným oslavám 800 let města Příbrami a 700. narozenin Karla IV.
Výroba středověkých kulis a shánění patřičných rekvizit proběhla úspěšně, a tak jsme mohli pozvat čtenáře na povídání o tom, jak se žilo dětem ve středověku.
Celý „Březen, měsíc čtenářů“ jsme věnovali Karlu IV., ať už malováním jeho portrétu, výroby královské koruny či masky a tématickým odpoledním s názvem: „Po stopách Karla IV.“
Nesmíme zapomenout na výrobu makety hradu Karlštejn, při které vládlo všeobecné napětí, zdali to vůbec dokážeme… dokázali jsme to!
V dubnu jsme se začali připravovat na 90. narozeniny Hurvínka. V květnu pak proběhlo několik besed nejen o tomto českém fenoménu, ale také něco o historii Divadla S+H a jeho protagonistech.
1. června jsme oslavili Den dětí podvečerní vycházkou Lesoparkem Litavka, s doprovodnou naučnou stezkou, které se zúčastnilo 61 lidí, 4 knihovnice a 3 psi. Chtěli bychom z této oslavy udělat každoroční tradici.
Ke konci školního roku jsme začali s vyřazováním knih ze stálého výprodeje. Tyto knihy neskončí v kontejneru, ale poslouží jako zásoba do našich regálů, umístěných na vlakovém a autobusovém nádraží zde v Příbrami, kde si může každý cestující půjčit „knihu do vlaku“.
Celý podzim jsme se věnovali projektu „Braňte knihu“, který byl zaměřený na to, aby kniha nezanikla.
Na závěr roku se samozřejmě věnujeme „adventu“ a pomáháme zkracovat dětem čekání na Štědrý den, vytvářením vánoční nálady, spojené s již tradiční nadílkou.

DSCN1503

 

DSCN1297