Velmi zajímavá výstava - Hanuš Jelínek a Příbram

Seba1Velmi zajímavá výstava se chystá od 19. listopadu 2015 v příbramském archivu. Bude věnována významnému příbramskému rodákovi Hanuši Jelínkovi. Na přípravě výstavy spolupracovaly Knihovna Národního muzea, Knihovna Jana Drdy Příbram, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace a Chairé Příbram - vokálně - instrumentální soubor dobových nástrojů. Jako bonus bude k této události vydána i malonákladová bibliofilie. Výstava potrvá do 22. ledna 2016.

 

HJ3. září 1878 se v budově hostince „Sebastopol” v Příbrami narodil v rodině městského úředníka Jana Otakara Jelínka malý synek. Dostal jméno Jan Křtitel a kmotrem mu byl příbramský měšťan a pozdější starosta Karel Hail. Rodina se poté přestěhovala na nároží Dlouhé ulice, do domu, kde byl v přízemí hostinec „U Koníčka” (naproti starožitnictví „U Choda“ - dnes zbouraný). Jelínek navštěvoval zdejší obecnou školu a v letech 1888-89 reálné gymnázium, kde měl mj. za spolužáky Karla Tomana, Arne Dvořáka, Karla Sezimu či Lothara Suchého. Roku 1896 nastoupil studia na filozofické fakultě v Praze, kde studoval němčinu, češtinu a francouzštinu. O zimních semestrech pobýval jako stipendista na Sorbonně a Collége de France v Paříži. Tam se podrobně seznámil s francouzskou literaturou, hlavně s poezií. V té době už měl svůj literární debut za sebou - roku 1893 mu Josef Kadečka otiskl v příbramském týdeníku „Horymír“ první verše.
Od svých studentských let byl Hanuš Jelínek velmi aktivním účastníkem společenského života pražských literárních a uměleckých kruhů. Byl znám jako vynikající zpěvák, tanečník a recitátor. K jeho nejbližším přátelům patřil básník a dramaturg Jan Kamper, přírodozpytec Antonín Šolc a spisovatel Viktor Dyk. V roce 1905 se Jelínek oženil s dcerou Aloise Jiráska Boženou, která byla malířkou - vystudovala u Antonína Slavíčka.
Po studiích začal učit jazyky na obchodní škole v Mělníku a na reálce na pražském Žižkově. V letech 1901 - 1918 působil jako profesor na Českoslovanské obchodní akademii v Praze. Složil státní zkoužky z němčiny a francouzštiny, udělal doktorát a v letech 1909 - 1910 pobýval v Paříži, kde přednášel o české literatuře.
Hanuš Jelínek byl jedním ze zakladatelů druhdy slavného literárního spolku Kruh českých spisovatelů a později se stal jeho jednatelem.
Po první světové válce se jako člen zahraniční komise Národního výboru zúčastnil v Paříži mírových jednání. Byl pověřen řízením ČTK ve Francii a díky svým zahraničním stykům pracoval i jako úředník ministerstva zahraničí. Do důchodu odešel v roce 1932 a věnoval se především své literární a překladatelské práci. V posledních letech života téměř oslepl a své memoáry - „Zahučaly lesy” - musel diktoval. Zemřel 27. dubna 1944 v Praze a byl pohřben na vyšehradském hřbitově.
V jeho velmi bohatém životě zaujímala literatura jedno z předních míst. Svou první sbírku milostné poezie vydal jako student pod názvem „Zapadl Měsíc i Plejády”. Poté hlavně překládal z francouzské literatury („Zpěvy sladké Francie“) a zároveň francouzské čtenáře seznamoval s literaturou českou. Byl též literárním, divadelním a výtvarným kritikem. Je jedním ze slavné pětice největších příbramských rodáků meziválečných let (Drtikol, Hojden, Šára, Vyskočil, Jelínek), kteří proslavili své město daleko za hranicemi...

 

Vystava