Rekonstrukce budovy Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. M.

KJDnewKnihovna Jana Drdy na náměstí T. G. M. bude od jara do podzimu procházet rekonstrukcí, jejímž hlavním, ale ne jediným cílem je výtah a zároveň bezbariérový přístup do knihovny. Výtah povede středem domu. Jedná se tedy o velký stavební zásah, který ovlivní chod celé budovy. Prosíme tedy o toleranci k omezenému a provizornímu provozu knihovny od 22. března do 30. září 2018.


Z důvodu stěhování knihovny do prozatímních prostor je celá budova Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. M. pro čtenáře úplně uzavřena. Ústřední půjčovna pro dospělé a Ústřední půjčovna pro děti  a Infocentrum fungují v náhradních prostorách, tzv. Špalíčku (Špitálská ulice). Studovna bude po dobu rekonstrukce uzavřena úplně, s výjimkou rešeršní a meziknihovní výpůjční služby, kterou si můžete objednat ve Špalíčku. Další informace průběžně hledejte na našich webových stránkách, facebooku a twitteru.

VDS copy

rekonstrukce