120 let příbramské knihovny

Prujezd 2Dobrý den, letos mi už bude 120 roků a jsem dáma v nejlepších letech. Přišla jsem na svět 1. října roku 1900 v Příbrami, v budově obecné školy v Komenského ulici. Stalo se tak úsilím odboru přátel literatury Měšťanské besedy, spolku akademiků kraje pražského Jungmann, čtenářské besedy Barák a dalších spolků a hlavně s požehnáním obecní rady města Příbramě.
Proč jsem se stala žádanou? Byly to především informace o nevyhovující četbě lidu, jenž se dostával jen k brakové a laciné literatuře, koupené na jarmarcích. Výhody bezplatně přístupné veřejné lidové knihovny byly nesporné.
O počátky mého působení se staral Komitét pro zřízení lidové knihovny, do vínku jsem dostala základní vklad z obecní pokladny, který činil 100 zlatých, a přislíben mi byl každoroční příspěvek 20 zlatých.
V roce 1900 jsem se mohla pochlubit 790 svazky knih, užívalo si mě 255 čtenářů a otevřeno jsem měla 2 hodiny v týdnu.
Pojďme po celý rok společně slavit mé významné jubileum. Těšit se můžete na další informace z mého veřejného i společenského života, na komentovanou vycházku „Knihovně na stopě“, strávíme společný „Týden s Drdou“, moje literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka“ v tomto roce oblékne nový, barevnější kabátek. Všechno to snažení vyvrcholí 1. října 2020 duchaplnou slavností ve všech mých prostorách na náměstí T. G. Masaryka. Přijměte laskavě mé pozvání.
Vaše stodvacetiletá Knihovna Jana Drdy. (KN)

 

Narozky