Quido Maria Vyskočil - bard Horymírova kraje

QLetos uplynulo 50 let od úmrtí dnes již téměř zapomenutého příbramského rodáka, spisovatele a básníka Quido Marii Vyskočila. Narodil se 18. října 1881 v rodině gymnaziálního profesora Františka Vyskočila. Vystudoval příbramskou Báňskou akademii a posléze Filozofickou fakultu UK. Tento velice plodný autor svého času vydával i tři knihy ročně. Zpočátku psal o svém rodném kraji, o havířích a permonících (Šachta, Stříbrné město, Pohádky hlubin), později se vydal cestou komerčních knih a psal romány pro dospělé. V jeho rozsáhlé bibliografii najdeme knihy romantické, erotické, fantastické i horory. Jeho knihy ilustrovali přední umělci té doby: Adolf Kašpar, Hugo Boetinger, Alfons Mucha, Josef Wenig, Artuš Scheiner a další. Podle jeho románů byly natočeny i tři filmy: Kozlonoh (1918), Karnevalový pastel (1921) a Vyznavači slunce (1925). Po celý život žil v Praze na Vinohradech, ve Francouzské ulici. Zde také zemřel 14. srpna 1969 a je pohřben ve svém rodném městě.

Pohádky hlubin:
Stále mám před očima ten milý, známý kraj. Na obzoru mohutný věnec Brd, podobný zakletým vlnám ebenového moře a v jeho měkkém objetí veškerý podbrdský svět bílých, rozmarně postevených domků, zamyšlených šachet, veselých dědin a ocelově se lesknoucích rybníků. A jak jej vroucí můj pohled líbá a hladí, rodný kraj jakoby se zvolna rozehřál všestranným životem.
Jakoby země tiše otevřela své dobrotivé, stříbrné srdce a jarní vzduch vyvábil všecky zázraky nezměrných roklí a rozeklaných, blýskavých hlubin.
Zde jest lid můj, jejž miluji a z jehož neznámých, bohatýrských skazek vám dnes připomenu jednu z nejtklivějších: baladu o duši kahance, vypravující o záhadném dobrodružství. Vám všem ji zapěji, kdož jako já milujete hloubky a ctíte bohy podzemní, právě tak, jako jsem vám kdysi zpívával vámi již zapomenuté žalmy mlčících propastí...
...Já kraje Horymírova bard první snad a poslední...

 

a065

Praha15