Studium genealogie pro seniory - další semestr

Virtual 3Knihovna Jana Drdy v Příbrami ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájila v loňském roce Virtuální univerzitu třetího věku. Letos začíná zimní semestr v říjnu a můžete v něm navštěvovat kurz genealogie. Během šesti seminářů se dozvíte základní informace nejen o tvorbě rodokmenu, rodových kronikách a vývoji našich příjmení, ale i mnoho dalšího.

 

 

 

Zájemci o studium genealogie se mohou v knihovně hlásit do konce září nebo přijít přímo ve čtvrtek 6. října 2016 v 10.00 hodin na první přednášku do Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka. (Více informací je možno získat v Knihovně Jana Drdy, pobočka Křižák (tel. 318 621 909) nebo ve Studovně (tel. 318 626 486).

Cílem dlouhodobého projektu virtuální univerzity je umožnit všem posluchačům zájmové vysokoškolské studium bez ohledu na vzdálenost od vysokých škol, ve kterých probíhá studium prezenční. Studia se mohou zúčastnit osoby se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku a nezaměstnaní 50+.

Pozitivem Virtuální univerzity třetího věku je pro seniory nejen získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni, ale i pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce. Zde si mohou společně rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale mají i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem namluvených multimediálních přednáškách, které shlédnou studenti společně v knihovně a následně vypracovaných testech, které jsou elektronicky odeslány na fakultu. Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. V knihovně vám rádi s vypracováním testu na počítači pomůžeme.

Po ukončení každého semestru obdrží student Pamětní list a po dokončení šesti semestrů (nezáleží na délce studia - studium může být bez udání důvodů přerušeno), získá účastník při slavnostní promoci v aule ČZU v Praze Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku při PEF ČZU.

Další podrobnosti o celém projektu se dozvíte na www.e-senior.cz.

 

Genea3UV