Chystejme se na Prokopskou pouť...

prokopskapout1Všichni havíři březohorských, příbramských a bohutínských dolů se od nepaměti zúčastňovali hornických parád. Byla to pro ně povinnost a parád bylo za celý rok sedm. Šestá v pořadí, byla 4. července na svátek sv. Prokopa (patrona horníků). Ta byla největší a mezi horníky i občany Příbrami a Březových Hor nejoblíbenější. V dobách největšího rozkvětu příbramského dolování se jí zúčastňovalo až pět tisíc zaměstnanců dolů. Paráda začínala v předvečer svátečního dne čepobitím - průvodem havířů s rozžatými kahany - vedeným hornickou kapelou od horního ředitelství v Příbrami městskými ulicemi. Celé město bylo na nohou a průvod vítalo. Po návratu před budovu ředitelství uspořádala hornická kapela koncert a hrála až do pozdních večerních hodin.
Druhý den ráno přesně v šest hodin zazněly z prokopské haldy salvy z moždířů a kapela začala vyhrávat budíček. Horníci v hornických krojích se začali scházet na příbramském rynku a řadili se podle dolů a funkcí. Kněžími byli posvěceny hornické prapory a pak se celý ten nekonečný průvod ubíral za hudebního doprovodu na Březové Hory ke kostelu sv. Prokopa, kde byla celebrována polní mše. Poté byl velen rozchod a začal volná zábava. Město bylo plné trhovců, všechny hospody byly otevřené a horníci oslavovali svůj svátek až do noci. S příchodem 20. století hornických parád ubývalo a ubývalo, až byly úplně zrušeny a s nimi i roku 1904 hornická kapela. Od roku 1949 se u nás slavil Den horníků. Ten se slavil v září na Novém rybníce, kam přijeli příbramským horníkům zahrát "umělci z Prahy". V roce 1990 však došlo k obnovení starých hornických parád Spolkem Prokop tak, jak se prováděla v minulých dobách. Začíná se zase v předvečer svátku čepobitím...

PP

V letošním roce se jubilejní 30. Prokopská pouť koná 6. a 7. července 2019. Akce je pořádána za podpory města Příbram. Někdejší havíři, hornické spolky i široká veřejnost si opět po roce připomenou odkaz svatého Prokopa, patrona havířů na Březových Horách. Stánky a pouťové atrakce budou v areálu dolu Marie.

Program:

Sobota 6.7.
18.00-19.00:
Čepobití – průvod hornických světlonošů za doprovodu hornické kapely od horního ředitelství z náměstí T.G. Masaryka na náměstí J. A. Alise na Březových Horách

Neděle 7.7.
8.30:
Slavnostní přehlídka účastníků hornické parády na nám. T. G. Masaryka

9:00:
Hornická paráda – slavnostní průvod hornictva z nám. T. G. Masaryka ke kostelu sv. Prokopa na Březových Horách

9.00:
Bohoslužba v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách, od 10.00 je možnost navštívit věž sboru – rozhlednu

10.00:
Polní mše před kostelem sv. Prokopa na Březových Horách

14.00-16.30:
Kulturní program v areálu Ševčinského dolu. Příjezd prezidenta T. G. Masaryka – divadelní vystoupení k příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky (Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou), fanfáry Souboru svatohorských trubačů, slavnostní otevření nové prohlídkové trasy (jízda důlním vláčkem Ševčinskou dopravní štolou), hudební vystoupení.

PPP

2 56