Dějiny umění: Pablo Picasso

picasso 39592 1280Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) byl španělský malíř a sochař. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností umění 20. století. Společně s Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu. O jeho velice plodném uměleckém životě si budeme povídat s Mgr. Janou Froňkovou v "Dějinách umění".

Picasso