Rodina počká

prison 553836 1920Jak se žije rodinám po uvěznění blízkého? Beseda s kaplankou z Věznice Příbram a s filmovou projekcí příběhů autentických rodin.

 

 

 

 

Veznice