Projekt: Kde končí svět?

Komensky2Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky vyhlašuje XII. ročník projektu KDE KONČÍ SVĚT? 2019-2020. Projekt vznikl už v roce 2000 a v posledních letech je koncipován jako bienále. Jeho smyslem je zastřešit stovky kulturně-vzdělávacích aktivit dětských oddělení veřejných knihoven, prezentovat je jako celek a dodat jim váhy, kterou si právem zaslouží. Sdílet nápady mezi knihovnami a vzájemně se inspirovat. Rozvíjet čtenářství u dětí tak, aby pocítily, že v jejich místní knihovně svět nekončí, že malé je součástí velkého.

 

 

 

Labyrint světa, Komenský a ráj knížek!
V listopadu 2020 uplyne 350 let od smrti učitele národů Jana Amose Komenského (narodil se 28. 3. 1592 v Moravském markrabství a zemřel 15. 11. 1670 v Amsterdamu). Byl spisovatelem, jazykovědcem, teologem, pedagogem a filozofem, jedním z největších českých myslitelů všech dob vůbec. Byl pracovitý, od dětství s odpovědným přístupem k životu. Psal hlavně česky, latinsky a německy, vytvořil dvě stovky spisů z mnoha oborů. Už během svého života si získal mezinárodní věhlas jako učitel. Vysoce oceňoval význam výchovy, zdůrazňoval, že vzdělávání má být pro všechny, že nikdy nekončí, je neustálé. Poprvé definoval školní rok, školní týden a školní prázdniny (ty ale zavedla až Marie Terezie v roce 1774), stanovil dodnes obecně platné vyučovací zásady. Slavná je jeho vyučovací metoda škola na jevišti neboli škola hrou. Upřímně věřil v Boha a v lepší budoucnost, s pomocí vzdělání toužil svět změnit k lepšímu. Tvrdil, že člověk musí začít s nápravou u sebe sama. A také pravil: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“

Komensky copy