Příbramská sídliště 2

2 158V červnu dokončíme druhou část komentované vycházky po příbramských sídlištích. Od kulturního domu se vydáme ke Křižákům až na Drkolnov. A opět nás provede stavební historik Michal Profant. Připojit se samozřejmě můžete, i když jste nebyli na první části. Jedná se o volné pokračování, žádné předchozí znalosti nejsou třeba. Začátek bude před Kulturním domem v Příbrami.

Sidliste2 copy