Dějiny umění: Postimpresionismus

antique 3840752 1920Postimpresionismus nevystihuje způsob malby, ale časovou posloupnost (byl po impresionismu). Přiřazujeme k němu umělce, kteří se snažili překonat impresionistický způsob malby. Významnými malíři tohoto období byli: Paul Cézanne, Vincent van Gogh a Paul Gauguin. A o těch si budeme povídat...

 Gogh