Továrny a technické památky Příbrami

2 26V dubnu začíná oblíbený cyklus komentovaných vycházek Poznej svoje město 3. Poprvé se sejdeme s Josefem Bicanem v sobotu 14. dubna 2018 a můžete se těšit na informace o současných i bývalých technických památkách Příbrami, o kterých možná nemáte ani zdání...

PoznejmestoBican1