KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí.

ON-LINE KATALOG PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY PŘIPRAVUJEME FOTOGALERIE PRO KNIHOVNY

Rekonstrukce budovy Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. M.

KJDnewKnihovna Jana Drdy na náměstí T. G. M. bude od jara do podzimu procházet rekonstrukcí, jejímž hlavním, ale ne jediným cílem je výtah a zároveň bezbariérový přístup do knihovny. Výtah povede středem domu. Jedná se tedy o velký stavební zásah, který ovlivní chod celé budovy. Prosíme tedy o toleranci k omezenému a provizornímu provozu knihovny od 22. března do 31. srpna 2018.


Z důvodu stěhování knihovny do prozatímních prostor bude budova Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. M. (kromě IC) pro čtenáře úplně uzavřena už od 22. března 2018. Ústřední půjčovna pro dospělé a Ústřední půjčovna pro děti budou od 3. dubna 2018 fungovat v náhradních prostorách, tzv. Špalíčku“ (Špitálská ulice). Studovna bude po dobu rekonstrukce uzavřena úplně, s výjimkou rešeršní a meziknihovní výpůjční služby, kterou si můžete objednat ve „Špalíčku“. Další informace průběžně hledejte na našich webových stránkách, facebooku a twitteru.

Vytah

rekonstrukce

uknihozroutu3 informacni3 odkazy3 eknihy3 vydaneknihy3