Dějiny umění: Antické Řecko

helmets 2891952 1920Antické Řecko - období řeckých dějin, které začalo kolem roku 800 př. n. l. a skončilo v době rozkvětu křesťanství. Historikové určují období starověkého Řecka za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. A o této době si budeme povídat s Mgr. Janou Froňkovou v dalším díle Dějin umění.

Recko