Kronika obce Zdaboř

Kaple ZdabořZajímavá kniha nám byla zapůjčena do naší Studovny. Ta jistě potěší současné, ale hlavně budoucí historiky píšící o našem městě. Jedná se o Kroniku obce Zdaboř, která mapuje období let 2004 až 2014.

 

 

 

 

Pro neznalé si trochu osvěžíme paměť:

Zdaboř - původně samostatná obec, dnes městská část Příbrami. V minulosti známá jako Zdoborz nebo Zdaborz, dnešní název poprvé uváděn v r. 1848. Historie obce byla vždy spjata s historií a vývojem města Příbrami. První písemná zpráva pochází z r. 1379, kdy je v Urbáři příbramského panství vzpomínáno 11 usedlíků. V r. 1863 připojena k obci Žežice, od r. 1928 samostatná, r. 1960 připojena k Příbrami. - V obci zbytky bývalého Zdabořského dolu (Šorfíku). Důl zaražen r. 1857, hluboký 106,4 m. Z dolu ražen překop k dolu Schwarzenberg v Žežických skalách, nebyl však dokončen. Důl uzavřen r. 1877, poté sloužil pouze k větrání. Zachována pouze větrací roura mezi domy čp. 406/407 a lesem Ševčiny. - Na vršku směrem na Březnici kaple Panny Marie z r. 1907, v tzv. Dolní Zdaboři na návsi litinový křížek. - Zajímavou stavbou je statek Holých (čp. 29), původně osamělý dvorec založený kolem r. 1710. Majitel Leopold Machuta zde kromě zemědělství provozoval živnost flusárenskou a k tomu účelu založil dva rybníčky. V l. 1785 a 1801 majitelem horní rada Jan Antonín Alis, zakladatel dolů na Březových Horách.

(Zdroj: Pamětní pubikace k 625. výročí založení obce Zdaboř a 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Zdaboř. Zdaboř: Sdružení občanů a přátel Zdaboře, 2004. 92 s.)

ZdaborKronika