…tak jsme zase nocovali s Andersenem v knihovně…

ABH 3V pátek 31. 3. 2017 úderem osmnácté hodiny se sešla naše dvě úžasná oddělení Školní a Březové Hory, při společném nocování s Andersenem, na pobočce Školní. Po přivítání a rozdělení do družstev si všichni nocležníci připravili svůj spací koutek a poté vyrazili směr Junior klub na podvečerní bojovou hru, spojenou s opékáním vuřtů.

U ohniště na nás čekalo milé překvapení v podobě našich věrných dobrovolníků, kteří s sebou přivedli své domácí mazlíčky, Keiru, Norda, Justýnu, Floka a Viliho. Největší zážitek měly děti při jarním vypouštění malého ježečka Ládíka do přírody, kterého zachránil a po celé zimní období opatroval, náš dobrovolník Martin. U táboráku vládlo všeobecné veselí.
S návratem do knihovny se úplně setmělo a tak jsme mohli všichni splnit bobříka odvahy.
V knihovně jsme si vytvořili každý svoji jmenovku a vrhli se na výrobu masek: Myšpulína, Pindi, Bobíka a Fifinky, protože se tato noc nesla v duchu příběhů oblíbeného časopisu Čtyřlístek. Vyhodnocením bojové hry jsme byli překvapení, že i prvňáčci znají tento časopis.
V průběhu občerstvení se děti připravily na další soutěž, která spočívala v doplňování textu do prázdných bublin komiksu Čtyřlístek tak, že se každé družstvo stalo autorem. Při následné dramatizaci jsme se královsky bavili, vítězové byli všichni.
S příchodem půlnoci jsme skočili do pyžamek, vyčůrali se, umyli ruce, vyčistili zoubky, zachumlali se do připravených pelíšků a poslechli si pohádku, kterou přečetla paní knihovnice a kdo u ní neusnul, mohl ještě slyšet audiokazetu „Císařovy nové šaty“. Této Andersenově pohádce je letos 180 let.
V sobotu ráno nás vzbudilo sluníčko společně s ptačím štěbetáním. Po ranní hygieně jsme se vrhli na připravenou snídani, při které proběhlo předávání odměn, cen a pamětních listů… a pak už jen balení, loučení, příchod rodičů a odjezd domů.
… tak zase za rok…
Účast: 17 dětí (z toho 2 chlapci) 9 dospělých + 5 psů + ježek
Nejmladší účastník: 5 let
Nejstarší účastník: 11 let (knihovnice a dobrovolníci byli o trochu starší, ale to se asi nepočítá)
Nástup: u některých, již ve 13 hodin, hned po vyučování
Oficiální začátek: 18 hodin
Oficiální konec: 9 hodin druhého dne

ABH 1

Pečeme buřty.

ABH 2

Výroba masek.

ABH 4

Čtyřlístek v akci.