Jak zvládnout své emoce se dozvíte u nás...

1V úterý 4. dubna 2017 můžete u nás navštívit zajímavou přednášku terapeutky a malířky Františky Janečkové, která bude hovořit na téma "Jak zvládnout své emoce, aby nebyly nemoce".

Sebepoznávání a osobní rozvoj. Abychom se netrápili a nebyli nemocní, nebo otroky našich emocí. Prostě, abychom byli šťastní. Emoce jsou naše niterné pozitivní a negativní pocity. (Zloba, nespokojenost, smutek, žárlivost, zrada, pocit méněcennosti, závislost na alkoholu a jiné kompenzace…)

Janečkova