Pedagogika Montessori

portrait 317041 1920Ve středu 8. března 2017 se můžete těšit na přednášku o Pedagogice Montessori. O tom, jak se alternativně vychovávají děti bude hovořit pedagožka Mgr. Zuzana Spálenská.

Montessori škola (montessori pedagogika) je alternativní výchovně vzdělávací program, který postupuje dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori (1870–1952) na počátku 20. století. Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte. (Wikipedie).

Montesori