Holky a kluci pojďte soutěžit!

books 1757734 1920Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 24. ročník čtenářské ankety „Suk – čteme všichni 2016“ - ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2016.

 


Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu knihovny http://www.npmk.cz/knihovna/suk-cteme-vsichni-2016

Pravidla soutěže jsou na http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni-pravidla

V lednu bude opět spuštěno také elektronické hlasování na webu http://www.npmk.cz/knihovna/

Vyplněné anketní lístky posílejte do 28. března 2017 na naši novou adresu:

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Jeruzalémská 12

110 00 Praha 1

Na obálku napište „Suk 2016“

Vyhodnocení proběhne v Památníku národního písemnictví ve středu 12. dubna 2017.

Suk