V cyklu "Poznej svoje město" se vydáme po okolí Příbrami

A049Další vycházka, v pořadí již třetí, nás čeká 4. května, opět od 9 a odpoledne od 15.30 hodin. Tentokrát se vypravíme na Novou Hospodu k památníku hrdinů z konce války, projdeme si okolí Příbrami a zastavíme se u pramenů Kocáby. Vstupenky a podrobnější informace se budou vydávat v pondělí 18. dubna 2016 na Informačním centru Knihovny Jana Drdy Příbram.

 

 

 

 

Řeka Kocába - v trampském nářečí Hadí řeka - pramení východně od Příbrami, pod silnicí k SOU Dubno. Délka jejího toku je úctyhodných 42,7 km a vlévá se do Vltavy ve Štěchovicích. Na jejím dolním toku se nacházejí staré trampské osady Askalona, Dashwood, Maják, Luisiana, Rewaston a mnohé další. Na fotografii Luďka Švorce vidíte její pramen v zimě.

 

Kocaba copy

 

Kocaba

 

Minulá vycházka byla velmi vydařená

Areál dolu Řimbaba nás všechny ohromil. Pečlivým zrekonstruováním všech prostor, pracovním nasazením a nadšením členů spolku se podařilo vytvořit velmi autentickou představu o životě horníků a historii dolování ve zdejší lokalitě. Velký dík patří našemu průvodci ing. Kovářovi. Každému, kdo naši vycházku propásl, doporučujeme individuální návštěvu. Informace najdete na www.rimbaba.cz.

 

Rimbaba 1