Uletělo 800 let - nová výstava v SOkA Příbram

OboraStátní okresní archiv v Příbrami pořádá novou výstavu „Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami píše (historie)“, připravenou v rámci oslav kulatého výročí našeho města. Vernisáž se koná ve čtvrtek 11. února 2016 ve 14.00 hodin v budově archivu. Jste srdečně zváni!

 800